Nahajate se:   Ponudba > Zdravstvene storitve
  |  Prijava
  
  

Bezgov piknik

 Dom upokojencev Jesenice - Zdravstvene storitve


Zdravljenje stanovalcev v našem domu izvaja zdravnica Zdravstvenega doma Jesenice, v ambulanti doma, od ponedeljka do petka, v dopoldanskem času.

Predpisuje načine zdravljenja, ustrezno dietno prehrano, fizioterapevtske storitve. Stanovalce napoti na preglede in zdravljenje v druge zdravstvene ustanove, glede na njihovo zdravstveno stanje. Je edina, ki lahko nudi informacije o zdravstvenem stanju stanovalcem in osebam, ki imajo pravico do teh informacij.
Psihiatrično in fiziatrično zdravljenje izvajata zdravnici, specialistki, na podlagi pogodbe z domom.

Služba zdravstvene nege in oskrbe vključuje storitve zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapije in delovne terapije. Po številu zaposlenih v domu je najštevilčnejša. Delo je prilagojeno starejšim osebam, njihovim potrebam in zdravstvenemu stanju ter je organizirano tako, da poteka 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Služba zdravstvene nege in oskrbe se po svojem delu ravna po načelu zdravstvene nege in oskrbe in je usmerjena k stanovalcu z upoštevanjem individualnih želja in potreb. Zdravstveno nego izvajamo skladno z merili za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege. V domovih lahko zagotavljamo 4 tipe zdravstvene nege glede na zdravstveno stanje stanovalca, število in vrsto opravljenih storitev.

Dom upokojencev nudi stanovalcem storitve osnovne, delne in popolne oskrbe. Stanovalci so nameščeni na oddelke, glede na njihove potrebe po pomoči pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti.

Naš cilj je dobro počutje stanovalcev in njihovih svojcev.

  

DOMOV
          PONUDBA          OBVESTILA          PIŠITE NAM          CENIKI          KATALOG IJZ