Nahajate se:   Ponudba > Delovna terapija
  |  Prijava
  
  

Delovna terapija

 Delovna terapija v Domu upokojencev Jesenice


.. je namenjena vzpodbujanju in večanju posameznikove samostojnosti na vseh področjih človekovega delovanja. Pomaga ljudem, da živijo svoje novo življenje v domu  bolj aktivno, produktivno in hkrati zdravo.

Ponujamo funkcionalno delovno terapijo, ki se izvaja individualno, z namenom vzdrževanja psihofizičnega stanja in usposabljanja za čimbolj samostojno življenje v dnevnih in življenjskih aktivnostih, pa tudi zaposlitveno delovno terapijo, katere osnovni cilj so aktiviranje, socializacija, razvedrilo in sprostitev.

Z delom v skupinah kjer vlada prijetno vzdušje, preprečujemo pasivnost in izoliranost stanovalcev in jih vzpodbujamo k navezovanju medsebojnih stikov.

Stanovalci se lahko vključujejo v različne terapevtske skupine, kreativne delavnice, interesne skupine, pevski zbor, bralno skupino, druženje v skupinah starih ljudi za samopomoč, molitveni skupini, obiskovanje svete maše v domski  dvorani, tombolo, udeleževanje na izletih, piknikih, družabne in kulturne prireditve… 
Delovna terapija je del interdisciplinarnega tima v domu. Izvaja jo delovna terapevtka in inštruktorica delovne terapije.

Področje dela v delovni terapiji zavzema zlasti naslednja področja: 

  • skrb za samega sebe (ki vključuje sodelovanje in izvajanje dnevnih aktivnosti)
  • produktivnost (opravljanje vratarske službe, pomoč sostanovalcem,hišna opravila, skrb za domsko cvetje,gospodinjske aktivnosti…)
  • prostočasne aktivnosti (rekreacija, igre, prostočasne dejavnosti)
  • delo z osebami z demenco ( skupinsko in individualno)
  

DOMOV
          PONUDBA          OBVESTILA          PIŠITE NAM          CENIKI          KATALOG IJZ